Verloren informatie tijdens vertaling
Grenzen vervagen, talen niet!

Verloren informatie tijdens vertaling

De openbaar aanklager in België kreeg onlangs veel kritiek op de wijze waarop de rechtsgang had plaatsgevonden. Er werd een nieuw proces gestart, omdat er in eerste instantie belangrijke fouten zouden zijn gemaakt. Volgens de openbaar aanklager heeft dat onder andere te maken met de informatie die verloren kan gaan tijdens een vertaling.

verloren informatie tijdens vertaling

Vage verklaringen door vertaling

In het eerdere proces waren er verklaringen afgenomen, die vervolgens werden vertaald om die aan de rechter voor te kunnen leggen. Er kwam kritiek op die verklaringen, omdat er sprake zou zijn van tegenstrijdige elementen. Volgens de openbaar aanklager hoeft dat niet volledig aan de beklaagde te liggen.

Er zou sprake zijn van verloren informatie als het gevolg van de vertaling door het vertaalbureau. De vertaling van een verklaring maakt het immers lastig om alles met de oorspronkelijke intentie over te brengen.

Goede vertaling van de feiten

Bij Aabévé Vertaalbureau kennen we het belang van een kloppende vertaling. Zowel feitelijk als op basis van de oorspronkelijke boodschap en intentie van uitspraken. Daarom werken we zoveel mogelijk met native vertalers, die goed zicht hebben op de nuances die er gelden in de doeltaal.

Dit levert een feitelijk juiste vertaling op, die bovendien aansluit bij wat er oorspronkelijk werd bedoeld. Dit is zowel binnen de rechtsgang als op tal van andere gebieden met betrekking tot vertalingen van belang voor het gewenste resultaat.