024-82 00 778 info@aabeve.nl

Wanneer u een document laat vertalen is het van het grootste belang, dat vertalingen worden uitgevoerd volgens de hoogst mogelijke normen. Dit kan een tijdrovend proces zijn en daarom is het van belang om de vertaalopdracht tijdig te verstrekken. Is er verschil tussen bewerken en proeflezen van een vertaling?

Verschil bewerken en proeflezen vertaling

Om de hoogst mogelijk kwaliteit van de vertaling te garanderen wordt de tekst bewerkt en proefgelezen, soms meer dan eens. Zonder het proces van bewerken en proeflezen kunnen er type- of andere foutjes in de vertaling achter blijven. Vertalingen, die op deze manier worden afgeleverd vallen onder het regime van de ISO 17100:2015 certificering.

Bewerken en proeflezen worden vaak door elkaar gebruikt en voor niet veel mensen is het verschil echt duidelijk. Dat wil niet zeggen dat ze niet vergelijkbaar zijn. Het zijn verschillende technieken, die erg zijn gefocust op verschillende elementen van het herzieningsproces. Om dit verschil duidelijker te maken, hebben we het onderstaand nader toegelicht.

Wat is bewerken?

Eenvoudig gezegd, het proces van bewerken omvat het herzien van een stuk tekst en het aanbrengen van wijzigingen om de kwaliteit ervan te verbeteren. Door dit te doen verbetert de leesbaarheid van de tekst, waardoor een meer samenhangend stuk tekst wordt gecreëerd.

Nadat een document is vertaald, kan het bewerken beginnen. Het proces begint met een editor die eventuele fouten in spelling en grammatica verbetert. Het hoofddoel blijft om ervoor te zorgen dat het document logisch en duidelijk is en past bij de opdracht. Dit kan gebeuren door het veranderen van de structuur van een zin, of het herschrijven van hele alinea’s. Het hangt allemaal af van wat de redacteur voelt, de tekst moet zo samenhangend mogelijk zijn.

Fouten

Eventuele kleine spelling- en grammaticawijzigingen worden direct hersteld, maar als het gaat om terminologie of feitelijke wijzigingen, zal een editor gewoonlijk ‘wijzigingen bijhouden’. Deze kunnen dan worden beoordeeld voordat ze worden doorgevoerd. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat grote veranderingen worden doorgevoerd, zonder dat u ervan op de hoogte bent.

Als u Aabévé Vertaalbureau inschakelt voor uw vertaling, kunnen wij ook het bewerkingsproces verzorgen. We schrijven met nadruk “kunnen”, omdat lang niet elke opdrachtgever dit wil. Het proces van bewerken en proeflezen kost extra tijd en geld en lang niet iedereen wil dit.

Als u het document zelf hebt vertaald, is het altijd een goed idee om de vertaling door een ​​professionele vertaler te laten controleren. Door dit te doen, bent u ervan verzekerd dat de vertaling is ontdaan van type- en grammaticafouten, verkeerde interpretaties en dat de algehele consistentie is gewaarborgd.

Machinevertaling

Als u kiest om een machinevertaling ((bijvoorbeeld Google Translate) voor uw vertaalproject te gebruiken, is de standaard van vertaling van veel mindere kwaliteit in vergelijking met inhoud die is vertaald door een professional. Daarom is het uiterst belangrijk om een machinevertaling altijd te laten controleren door een menselijke vertaler om de inhoud te bewerken.

Afhankelijk van uw beschikbare budget kan deze controle op verschillende manieren plaatsvinden. Het deskundige oog van een ervaren vertaler zal woorden eruit halen, die niet helemaal logisch zijn in de context die de machine heeft geproduceerd. Ook kan het zijn dat de tekst in de doeltaal niet is afgestemd op de cultuur en gebruiken in het betreffende land. Mogelijk moet de tekst worden gelokaliseerd om aanvaardbaar te zijn binnen de doelcultuur.

Hoe dan ook, het is echt belangrijk dat u een professionele vertaler inschakelt, die de inhoud van de vertaling bewerkt. Als u dit niet doet, zult u daar zeker spijt van krijgen. Opgemerkt moet worden, dat het niet altijd mogelijk is om een machinevertaling te corrigeren. Soms is de kwaliteit zodanig slecht, dat de vertaling helemaal opnieuw moet worden gemaakt.

Proeflezen vertaling

Nadat de tekst is bewerkt en de nodige wijzigingen zijn aangebracht, is het tijd voor proeflezen. Dit is het proces van herziening van de definitieve tekst om er zeker van te zijn, dat er absoluut geen fouten in staan. Anders dan bij het bewerken, worden de context, terminologie en feiten niet zo gedetailleerd behandeld, tenzij er natuurlijk duidelijke fouten zijn. De taak is vooral gericht op het controleren of de tekst grammaticaal correct is.

De rol van een proeflezer

Een proeflezer controleert de spelling, interpunctie en grammatica van een document, controleert de syntaxis en zorgt ervoor dat er geen onbedoelde fouten zijn die tijdens het bewerkingsproces over het hoofd werden gezien of onopgemerkt bleven. Deze taak bestaat vaak uit 3 delen:

  • Voordat grammaticale of spelfouten worden beoordeeld, moet een proeflezer eerst een document lezen om ervoor te zorgen dat de vertaalde tekst duidelijk kan worden begrepen.
  • Zodra eventuele problemen zijn verholpen met de algehele leesbaarheid, beoordeelt de proeflezer de tekst op grammaticale fouten en typefouten.
  • Ten slotte zorgt de proeflezer ervoor dat alle opmaak correct is en dat de lay-out overeenkomt met de vereisten in de opdracht.

Tijdens dit proces kunnen proeflezers soms opmerkingen en suggesties maken die ook naar de inhoud verwijzen. Deze suggesties worden niet daadwerkelijk op de tekst toegepast, maar worden opgenomen als commentaar voor de redacteur om te beoordelen. Het is dan aan de redacteur om te beslissen of hij/zij deze aanbevelingen al dan niet wil implementeren.

Waarom is proeflezen belangrijk bij het vertalen?

Proeflezen is een essentieel onderdeel van het vertaalproces. Het zorgt ervoor dat het vertaalde exemplaar 100% correct is en dat het zo vloeiend mogelijk in de doeltaal leest. Zonder dit zouden grammaticale fouten, die de tekst kunnen beïnvloeden, onopgemerkt blijven.

Samengevat

In een notendop: eventuele wijzigingen met betrekking tot stijl en inhoud worden behandeld door redacteuren, terwijl proeflezers zich concentreren op spelling, grammatica en interpunctie. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid voor een foutloos eindproduct bij de proeflezer, maar het is een gezamenlijke inspanning van beide partijen.

Voor de meest effectieve uitkomst is het gebruik van zowel een editor als een proeflezer de beste manier. Het nadeel hiervan is, zoals eerder omschreven, dat dit ook de tijdrovendste en kostbaarste manier is.

Een eenvoudig stuk inhoud zoals basisproductbeschrijvingen, trainingsdocumenten en instructies vereisen vaak niet dit volledige proces. Gemiddeld zal een typisch vertaalproject bestaan ​​uit vertalen en proeflezen, maar dit varieert uiteraard van geval tot geval.

Informatie

Heeft u vragen over het bewerken of proeflezen van een vertaling? Bel ons dan op 024-8200778 of mail ons. Wij helpen u graag.