Vertaalapp Boomerang gebruikt extra check
Grenzen vervagen, talen niet!

Vertaalapp Boomerang gebruikt extra check

Boomerang is een handige app voor de iPhone, die vooral tijdens de vakantieperiode goed van pas kan komen. We gaan dan weer massaal naar het buitenland. In het Engels kunnen we over het algemeen wel aardig uit de voeten. In het Frans is dat al minder vanzelfsprekend en Spaans spreken we lang niet allemaal.

Dat betekent dat we weer massaal zijn aangewezen op vertalingen door anderen. En natuurlijk ook door de apps die we bij ons kunnen dragen op de mobiele telefoon. Van Google Translate en andere vertaalapps weten we echter dat de kwaliteit over het algemeen te wensen overlaat. Dit op stel en sprong verbeteren is lastig. Boomerang heeft nu wel een methode gevonden om ervoor te zorgen dat we ons daar beter van bewust zijn.

Vertaalapp Boomerang gebruikt extra check

Vertalen en weer terug vertalen

De app pakt de vertaling van bijvoorbeeld het Nederlands naar Spaans of een andere willekeurige taal aan zoals een vertaalbureau. De vertaling wordt gemaakt vanuit het Nederlands naar het Spaans, maar vervolgens ook nog een keer terug. Het grote voordeel daarvan is dat het meteen duidelijk is wat de ander daadwerkelijk hoort of leest, omdat de gebruiker daarvan ook de Nederlandse vertaling meteen weer ziet.

Het was iCulture die de app testte en bijvoorbeeld ontdekte dat een vertaling van “Ik test deze app voor een artikel op iCulture” het volgende in het Deens opleverde: “Jeg teste denne app til en artikel om iCulture”. Door dat vervolgens meteen weer terug te vertalen naar het Nederlands kan de app laten zien dat een Deen het volgende leest: “Ik test deze app voor een artikel over iCulture”. Het gaat in dit geval om een klein verschil, de laatste ‘op’ is veranderd in ‘over’. Dat is echter wel belangrijk. Het is een artikel óp de website, óver de app. Een Deen zou het lezen als een artikel over de website, waardoor het misschien niet meteen duidelijk is dat het eigenlijk om de app draait.

Fouten in de vertaling opsporen

Door de vertaling meteen weer terug te vertalen wordt het gemakkelijker om daar fouten in op te sporen. Een Deen die vervolgens begint over de website in plaats van de app zou normaal gesproken niet goed begrepen worden. Door de vertaling meteen in twee richtingen te maken is het mogelijk om in te schatten wat er verkeerd gaat. De kans is groot dat de beide partijen elkaar beter begrijpen, waardoor de vertaalapp wel degelijk een stap voorwaarts is ten opzichte van het huidige aanbod.

Woorden en korte zinnen vertalen

De app lijkt voorlopig goed geschikt om woorden en korte zinnen te vertalen. De vertaling meteen weer terug zal er in de beide gevallen voor zorgen dat goed duidelijk is of er in de beide talen hetzelfde wordt verteld. Indien dit het geval is zal er niks aan de hand zijn, in andere gevallen is het een goed idee om de brontekst wellicht wat aan te passen, zodat de vertaling beter uitpakt.

Boeken vertalen zoals die van Bastiaan Ragas kan de vertaalapp natuurlijk nog niet, maar het wordt net als bij een vertaalbureau wel gemakkelijker om de fouten op te sporen door middel van een tweede lezer. Dit moet er uiteindelijk voor zorgen dat het in het buitenland gemakkelijker wordt om de weg of iets anders te vragen. Boomerang laat daarmee zien dat het ook zonder de kwaliteit van de vertaalmachine zelf te verbeteren wel degelijk mogelijk is om vooruitgang te boeken.