Vertalen Nederlands Arabisch
Grenzen vervagen, talen niet!

Vertalen Nederlands Arabisch

Arabisch is een Semitische taal, die door ongeveer 280 miljoen mensen in verschillende landen wordt gesproken. Het is de taal van de Koran, het Heilige Boek van de islam. Het wordt daarom gezien als de moedertaal van de islamitische wereld. Vertalen Nederlands Arabisch of Arabisch Nederlands is niet eenvoudig. Het Arabische alfabet omvat 28 letters. Arabisch wordt van rechts naar links geschreven. De volgorde van cijfers in getallen is dezelfde als in het Nederlands.

vertalen nederlands arabischVertalen Nederlands Arabisch of Arabisch Nederlands

De kwantitatieve, politieke, culturele en religieuze betekenis van de taal werd in 1973 officieel erkend door de Verenigde Naties. Het Arabisch werd toen de zesde taal van de VN naast het Mandarijn, Engels, Russisch, Frans en Spaans.

Asielzoekers

Door de stroom asielzoekers uit o.a. Syrië en Afrikaanse landen zullen vertalingen van en naar het Arabisch steeds vaker voorkomen. Niet voor niets heeft de Nederlandse regering besloten om de Grondwet naar het Arabisch te laten vertalen.

Veel asielzoekers zullen in Nederland een permanente status krijgen. Daardoor zullen veel documenten, zoals arbeidscontracten, huurovereenkomsten, geboorte- en huwelijksakten, etc. vertaald moeten worden. Van het Arabisch naar het Nederlands of van het Nederlands naar Arabisch. Bij Aabévé Vertaalbureau kunt u voor deze (ook beëdigde) vertalingen terecht.

Offerte aanvragen?

Wilt u een geheel vrijblijvende offerte aanvragen voor uw Arabische vertaling? Dat kan op verschillende manieren:

  • gebruik maken van het aanvraagformulier op deze pagina
  • een mail sturen met opgave van de talencombinatie en het aantal woorden of de documenten meezenden
  • u kunt ons uiteraard altijd bellen via 0900-3330303. Daarbij moet wel worden opgemerkt, dat wij telefonisch vrijwel nooit een prijsopgave kunnen verstrekken. Daarvoor hebben namelijk het aantal woorden of het document voor nodig.

Maakt u voor uw aanvraag gebruikt van het formulier op deze pagina? Dan worden uw documenten aan ons verzonden via een beveiligde verbinding. Als de documenten te groot zijn, kunt u gebruik maken van WeTransfer. Ook dat is een beveiligde verbinding.