Vertalen Nederlands Pools
Grenzen vervagen, talen niet!

Vertalen Nederlands Pools

Ook voor vertalen Nederlands Pools of Pools Nederlands is Aabévé Vertaalbureau u graag van dienst. Het Pools is een West-Slavische taal met ongeveer 40 miljoen sprekers. De meeste sprekers van het Pools wonen in Polen (ruim 38 miljoen inwoners). Andere grote groepen sprekers wonen onder meer in de Verenigde Staten en in de landen van de voormalige Sovjet-Unie (vooral Wit-Rusland, Oekraïne en Litouwen). Sinds 1 mei 2004 is het Pools één van de officiële werktalen van de Europese Unie.

vertalen nederlands pools

Vertalen Nederlands Pools, Pools Nederlands of vertalen Pools Engels

Aabévé Vertaalbureau beschikt over gekwalificeerde vertalers voor het vertalen Nederlands Pools, Pools Nederlands, Pools Engels of welke combinatie van of naar het Pools dan ook. Ook voor beëdigde vertalingen en tolken kunt u bij ons terecht. Pools is geen gemakkelijke taal en vergissingen kunt u zich niet permitteren. Het Poolse alfabet telt 32 letters, doordat een aantal letters met diakritische tekens als aparte letters worden beschouwd. Het Pools kent weinig dialecten (slechts 5 dialectgroepen). De meeste Polen spreken iets wat de standaard relatief dicht benadert.

Polen

Sinds de toetreding tot de Europese Unie zijn veel Polen naar West-Europa getrokken om werk te vinden. Met name Duitsland en Nederland zijn bij veel Polen in trek. Ook verrichten veel Polen seizoenswerk in Nederland. Door deze toename van Poolse werknemers (en in veel gevallen ook hun gezinsleden) wordt het steeds belangrijker om goede vertalingen te hebben van o.a. arbeidsovereenkomsten, huurcontracten, etc.

Offerte aanvragen?

Wilt u een geheel vrijblijvende offerte aanvragen voor uw Nederlands Pools vertaling? Dat kan op verschillende manieren:

  • gebruik maken van het aanvraagformulier op deze pagina
  • rechtstreeks een mail sturen met opgave van de talencombinatie en het aantal woorden of de documenten meezenden
  • bellen via 0900-3330303. Daarbij moet wel worden opgemerkt, dat wij telefonisch vrijwel nooit een prijsopgave kunnen verstrekken, omdat we daar het aantal woorden of het document voor nodig hebben.

Als u voor uw aanvraag gebruikt maak van het formulier op deze pagina, worden uw documenten aan ons verzonden via een beveiligde verbinding. Als de documenten te groot zijn, kunt u gebruik maken van ons WeTransfer kanaal. Ook dat is een beveiligde verbinding.