Vertaling anonieme brief: Trump heeft het moeilijk
Grenzen vervagen, talen niet!

Vertaling anonieme brief: Trump heeft het moeilijk

Onlangs verscheen er een brief van een hoge functionaris, gericht aan president Trump. De Volkskrant liet die brief vertalen, om heel duidelijk aan te kunnen geven wat erin staat. De krant zorgde bovendien voor een aantal kanttekeningen, om ook voor Nederlanders specifieker aan te geven welke motieven er achter het schrijven schuilgaan. Een vertaling-plus, dus.

President Trump heeft te maken met weerstand zoals we dat nog niet eerder hebben gezien. Onder andere de speciale aanklager zorgt voor veel stress aan zijn adres, net als de verdeeldheid in het land over zijn leiderschap. Zelfs zijn eigen partij lijkt niet helemaal op één lijn te zitten. Toch lijken de echte problemen van binnenuit te komen, zoals van de hoge functionaris die een anonieme brief stuurde.

witte huis

Dwarsbomen en ‘geen echte republikein’

In de brief schrijft hij dat hij ‘een van hen is’, waardoor hij kan weten hoe het eraan toegaat. Hij kiest dezelfde strekking als het boek van Bob Woodward. Een belangrijk inzicht, waarmee het een stuk makkelijker wordt om de vertaling te lezen en goed te begrijpen wat de schrijver met de brief bedoelt. Als hij schrijft over medewerkers die zijn plannen in de prullenmand laten verdwijnen, met de beste bedoelingen om het land te behoeden voor fouten.

Volgens de schrijver van de anonieme brief is Trump geen echte republikein, maar heeft hij een eigen agenda te vertegenwoordigen. Het is een soort koekoeksjong dat de partij zou hebben overgenomen, waarbij hij zich niets aantrekt van alles waar de republikeinen normaal gesproken voor staan. Dat klinkt door in de hele vertaling van de brief, waarmee er is gezorgd voor een knappe omzetting vanuit het origineel in het Engels.

Helden om hem heen

Volgens de schrijver van de brief is Trump overigens niet de grote schurk en daarmee het probleem, maar gaat het om een gebrek aan lof voor de mensen om hem heen die hem in toom houden. Zij zorgen ervoor dat ze de president beteugelen, maar krijgen daar weinig lof voor.

Critici hebben al van zich laten horen en spreken van pure ijdelheid. Iets dat te begrijpen valt op basis van de vertaling door de Volkskrant, omdat dat hier ook goed uit blijkt. Op een niet-Nederlandse manier, al ligt dat ook aan de cultuur van Amerika en de manier waarop men dat daar normaal gesproken aanpakt.

Vertaalbureau: inzicht in wat er gebeurt

Het is al met al een goede vertaling door een vertaalbureau, dat duidelijk de boodschap van de brief in de brontaal heeft begrepen. Het laat zien dat de tekst goed begrepen is, om die op basis daarvan om te zetten naar het Nederlands. De kanttekeningen zijn handig om motieven inzichtelijk te maken, maar vooral omdat niet iedereen goed op de hoogte is van de actuele politieke situatie van dag tot dag.