Vertaling naar gebarentaal
Grenzen vervagen, talen niet!

Vertaling naar gebarentaal

We zijn als vertaalbureau dagelijks bezig met vertalingen van en naar diverse West-Europese en andere talen. Uiteraard bestaan er daarnaast ook andere soorten vertalingen, zoals de vertaling van de Bijbel naar de Nederlandse gebarentaal.

vertaling naar gebarentaalVertaling naar gebarentaal

Het geeft goed aan hoe rijk taal eigenlijk is. Zelfs doven kunnen er op hun eigen manier gebruik van maken. Sinds 2013 werken twee teams aan de vertaling van de Bijbel naar de Nederlandse gebarentaal. Ze hebben behoorlijke vorderingen gemaakt, waardoor ze inmiddels zijn aangekomen bij het Marcusevangelie.

Eén van de vertalers is zelf doof en hoorde van een andere dove man eens dat hij de Bijbel niet las, omdat hij er niets van zou begrijpen. De vertaling in de Nederlandse gebarentaal sluit beter aan bij hun manier van denken, waardoor het boek toch toegankelijk wordt.

Toegankelijkheid van de Bijbel

Die toegankelijkheid van de Bijbel hangt in grote mate af van taal. Een vertaling vanuit het Nederlands naar het Engels of andersom betrekt automatisch een grotere doelgroep en zo geldt dat ook voor de omzetting naar gebarentaal. De vertalers werken eraan om het woord van God ook bij doven beter binnen te laten komen, ook al kunnen zij feitelijk gezien lezen. Volgens de vertalers duurt het nog wel even voordat de Bijbel in Nederlandse gebarentaal beschikbaar zal zijn. De Engelse en Japanse versie hiervan zullen er al eerder zijn.