Vertaling rijbewijs duurder voor Nederlanders in buitenland
Grenzen vervagen, talen niet!

Vertaling rijbewijs duurder voor Nederlanders in buitenland

Er was de laatste tijd veel te doen rondom de vertaalmogelijkheden die buitenlanders in Nederland tot hun beschikking hebben wanneer ze hun rijbewijs willen behalen. Via een ingezonden brief in de Telegraaf beklaagt een Nederlander in het buitenland zich over het feit dat weinig sprake is van hulpvaardigheid. Het gaat om een Nederlands stel in Frankrijk. Ze waren verbaasd over de hoge kosten om een brief van de RDW naar het Frans te laten vertalen.

De vertaling was nodig om in Frankrijk een rijbewijs aan te kunnen vragen, op basis van de achtergrond in Nederland. Volgens de Nederlanders vielen de kosten onverwacht hoog uit. En dat terwijl de buitenlanders in Nederland juist alle mogelijkheden krijgen om gebruik te maken van betaalde tolken. De ingezonden brief richt zich overigens niet op een specifieke groep in Nederland. Het gaat om het principe dat een buitenlander in Frankrijk (zoals de Nederlander) het lastiger blijkt te hebben dan wanneer er iemand naar Nederland toe komt en de taal niet spreekt.

Vertaling rijbewijs duurder voor Nederlanders in buitenland

Vertaling van Nederlands naar Frans

De personen die de ingezonden brief verstuurden wonen zelf in Frankrijk. Ze willen daar een rijbewijs aanvragen om ook daar blijvend met de auto de weg op te mogen. Om dit voor elkaar te krijgen is er een verklaring van de RDW nodig. Daarin geeft die organisatie aan dat de personen in Nederland inderdaad een geldig Europees rijbewijs hebben.

Het is voor die verklaring uiteraard van belang dat er een vertaling van het Nederlands naar het Frans gemaakt wordt. Alleen op die manier kan de Préfecture, de Franse evenknie van de Nederlandse RDW, nagaan of het mogelijk is om een rijbewijs te verstrekken.

Die vertaling viel eenvoudig aan te vragen, dus daar ligt volgens de briefschrijver het probleem niet. De verklaring kost eenmalig € 4,50, maar wordt helaas alleen in het Engels aangeboden. Dat betekent dat de brief handmatig door een vertaalbureau vertaald moest worden. Het ging om twee verschillende verklaringen, om allebei een rijbewijs aan te kunnen vragen. Helaas waren de verklaringen verder niet exact hetzelfde. Daardoor moest het vertaalbureau twee keer aan de slag om de vertaling te maken.

Kosten voor de vertaling vallen hoog uit

Een vertaalbureau richtte zich specifiek op een kwalitatief goede vertaling en nam daar de tijd voor. Dit kostte vervolgens € 45,00 per vertaling, een bedrag waar de Nederlanders in het buitenland geen rekening mee hadden gehouden. Zij waren er vanuit gegaan dat de kosten dichter in de buurt bij de kosten voor de Nederlandse verklaring zouden liggen. Feit is dat de RDW in Nederland er voor zorgt dat buitenlanders in Nederland kunnen rekenen op een tolk. Echter dat Nederlanders in het buitenland er zelf moeten zorgen voor vertaalde documenten.

Goede vertaling voor goede kwaliteit

Dat de vertaling geld kost vindt de briefschrijver uiteraard niet vreemd, een goede vertaling kost tijd en daarmee geld. De goede vertaling kan bovendien ontzettend veel meer opleveren dan alleen een leesbare tekst, dus dat is niet waar het probleem ligt. Het gaat de schrijver van de brief er echter om dat de RDW in Nederland de verklaring naast het Engels ook in het Frans en bijvoorbeeld het Duits beschikbaar zou kunnen maken. Op die manier kunnen Nederlanders in het buitenland daar eigenlijk altijd goed mee uit de voeten, zodat ze zelf geen kosten hoeven te maken voor een eventuele vertaling.