024-82 00 778 info@aabeve.nl

Vertaling van ‘lastige’ woorden in boeken een uitdaging

Iedere vertaling is een uitdaging, maar de ene blijkt groter dan de andere. Soms leiden vertalingen tot veel ophef, terwijl er in andere gevallen veel minder naar wordt omgekeken. Interessante vertalingen zijn bijvoorbeeld die van ‘lastige’ woorden. Van woorden die gevoelig liggen, soms meer in de ene taal dan in de andere. Het valt dan niet altijd mee om de tekst zo dicht mogelijk bij het origineel te houden, zonder daar lezers in de doeltaal mee op de tenen te trappen. Het is een van de uitdagingen die NRC illustreert, rondom een boek van James Baldwin.

Hompie Dompie in NRC

NRC publiceerde onlangs een artikel waarin onder andere Hompie Dompie werd geciteerd: ‘Als ik een woord gebruik betekent dat woord precies wat ik verkies – niet meer en niet minder’. ‘De vraag is nu maar,’ zei Alice, ‘of je aan één woord zoveel verschillende betekenissen kunt geven.’ ‘De vraag is,’ zei Hompie Dompie, ‘wie de baas is – uit.’ Het is een dialoog uit ‘De avonturen van Alice’ door de Vlaamse schrijver Neske Beks. Het laat goed zien hoe het altijd al lastig is gebleken om op deze manier met teksten om te gaan. In vertalingen en in boeken in de eigen taal. ‘Lastige’ woorden kunnen makkelijk ophef veroorzaken, zelfs als de schrijver juist probeert om dat te voorkomen. We komen dat als vertaalbureau gelukkig niet vaak tegen, maar schrijvers van boeken hebben daar veel vaker mee te maken.

Vertaling van lastige woorden

In het boek ‘Fire Next Time’ van James Baldwin gaat het ongeveer één keer per bladzijde over ‘negro’. Het is een woord dat we in het Nederlands kennen, maar waar we doorgaans niet zo vaak gebruik van maken. Het is niet zo vreemd dat er ruzie ontstond over de vertaling. Om dichtbij het origineel te blijven hoort het woord erin, maar het is geen woord meer dat past bij ons huidig taalgebruik. En ook niet meer bij de manier waarop we in Nederland met elkaar omgaan. Die vertaling van lastige woorden kan discussie oproepen en toont hoe belangrijk het is om hier goede afspraken over te maken. Als vertaalbureau proberen we dichtbij het origineel te blijven. We interpreteren alleen waar dat nodig is en gaan niet automatisch uit van een bredere context. Op die manier lukt het doorgaans om goed om te gaan met lastige woorden. Op momenten waar toch discussie lijkt te ontstaan is overleg met de opdrachtgever vaak de beste oplossing.

Vertaalbureau voor bedrijven

We zijn een vertaalbureau voor bedrijven, waardoor we relatief weinig te maken hebben met ‘lastige’ woorden. In plaats daarvan richten we ons op commerciële teksten en andere documenten, die voor bedrijven intern of extern van waarde kunnen zijn. We vertalen websites en brieven, net als andere documenten die nodig zijn in een andere taal dan de brontaal. We vertalen in tal van verschillende talen, waardoor we u daar uitstekend mee van dienst kunnen zijn. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen en wat daar de kosten van zijn? Neem contact met ons op, dan leggen we u graag uit hoe we met een professionele vertaling zoveel mogelijk toegevoegde waarde voor u creëren.