024-82 00 778 info@aabeve.nl

Er is al lang veel te doen over de onafhankelijkheid van Catalonië. Het eenzijdig uitroepen van de onafhankelijkheid in 2017 werd door de Spaanse regering de kop ingedrukt en de leiders moeten zich verantwoorden voor de rechter. Het conflict tussen Catalonië en Spanje lijkt serieus en niet zomaar op te lossen. Dat heeft met tal van factoren te maken, waaronder de vertalingen, die soms niet helemaal vlekkeloos verlopen. Vaak blijkt een vertaling van Spaans naar Catalaans lastig te zijn.

Bijvoorbeeld omdat er eigenlijk geen alternatief voor beschikbaar is. Het is één van de factoren, die eraan bijdraagt dat de Catalanen en Spanjaarden zich zo verschillend van elkaar kunnen voelen. Overigens geldt dat natuurlijk niet voor iedereen, maar er is toch sprake van een behoorlijke groep.

Vertaling van Spaans naar Catalaans lastig

Spanjaarden en Catalanen kunnen heel goed naast elkaar wonen. Niet in de laatste plaats dankzij de Catalaanse ‘taranna’. Een belangrijke term voor de Catalanen, die zich helaas lastig laat vertalen. Op het eerste oog slechts één woord en daardoor vast niet lastig, maar in de praktijk moeilijk te vertalen. Het is één van de redenen waarom de Catalanen en Spanjaarden elkaar soms niet goed begrijpen, als ze niet voldoende met elkaar in gesprek gaan. In het Spaans (en Nederlands) zou een vertaalbureau het woord “taranna” kunnen vertalen als ‘geweldloos’.

Het is een behoorlijk letterlijke vertaling, die helaas geen recht doet aan wat de Catalanen er mee bedoelen. Het is namelijk ook mogelijk om het te vertalen als ‘bereidwillig’. Ondertussen is ook dat net niet wat de gemiddelde Catalaan ermee wil overbrengen. Die lastige vertaling maakt het er niet gemakkelijker op om ook de Spanjaarden aan te geven wat de Catalanen belangrijk vinden en graag willen bereiken.

Vertaling zoals ‘gezellig’

Het is vergelijkbaar met het Nederlandse woord ‘gezellig’. Ook dit laat zich lastig vertalen, naar bijvoorbeeld het Engels. In die taal kennen we bijvoorbeeld ‘enjoyable’, ‘nice’ en ‘cosy’. In alle drie de gevallen is het niet de vertaling, die alles omvat wat we er in het Nederlands mee kunnen uitdrukken. Het kan immers gaan om een gezellige middag met vrienden, een gezellig dagje uit of een gezellig gesprekje op de hoek van de straat als we iemand tegenkomen.

Die alomvattende lading van het woord ‘gezellig’ valt in andere talen maar moeilijk over te brengen, zelfs voor een ervaren vertaalbureau. En zo is dat ook met het ‘taranna’ in het Catalaans. Terwijl het een woord is dat de Catalanen graag gebruiken en waarmee het veel beter mogelijk wordt om ze goed te begrijpen.

 

Vertaling van Catalaans naar Spaans blijkt soms lastig

Catalanen en Spanjaarden kunnen elkaar over het algemeen goed verstaan, maar dat neemt niet weg dat er soms wel degelijk sprake kan zijn van een barrière. En die barrière in talen maakt het niet gemakkelijker om nader tot elkaar te komen. Uiteraard is dit niet de enige reden voor het conflict dat er is ontstaan en is het ook niet zomaar de oplossing. Tegelijkertijd is het wel een van de factoren die het lastig maakt om met elkaar in gesprek te gaan. Een goede Spaanse vertaling van het woord ‘taranna’ zou het daarom al iets gemakkelijker maken om beter begrip voor elkaar te kweken over wat de beide partijen belangrijk vinden.

Vertalingen van Spaans naar Catalaans zijn cruciaal om de Catalaanse taal, cultuur en historisch erfgoed te behouden. Met de toestroom van Spaanssprekende immigranten naar Catalonië is de behoefte aan vertalingen van Spaanstalig materiaal naar Catalaans de afgelopen jaren gestaag toegenomen. De uitdagingen om Spaans naar Catalaans te vertalen zijn groot. Beide talen zijn sterk verwant en er zijn veel overeenkomsten tussen de twee. Echter, er zijn ook veel verschillen in grammatica en syntaxis, waardoor het moeilijk kan zijn om van de ene taal naar de andere te vertalen.

Kansen

De kansen voor vertalers van Spaans naar Catalaans zijn ook aanzienlijk. Met de groeiende vraag naar Spaans-Catalaanse vertalingen is er een grote behoefte aan ervaren vertalers, die bekend zijn met beide talen. Daardoor biedt het vertalen vanuit Spaans naar Catalaans zowel uitdagingen als kansen. Vertalers die vertrouwd zijn met beide talen, kunnen werk vinden om Spaanstalig materiaal te vertalen naar Catalaans. Door vanuit het Spaans naar het Catalaans te vertalen, kunnen vertalers ervoor zorgen dat de Catalaanse taal en cultuur worden behouden voor toekomstige generaties

Offerte aanvragen

Wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen voor bijvoorbeeld een vertaling Nederlands Spaans of Nederlands Catalaans? Maak dan gebruik van onze aanvraagmodule door op onderstaande button te klikken of mail ons uw documenten. Niet alleen voor Spaans en Catalaans kunt u bij ons terecht. Vrijwel elke talencombinatie kunnen wij voor u verzorgen.

vertaling van spaans naar catalaans lastig-compilatie