Vlaamse minister-president wil Vlaamse vertaling Grondwet
Grenzen vervagen, talen niet!

Vlaamse minister-president wil Vlaamse vertaling Grondwet

De minister-president van Vlaanderen vindt het tijd voor een zevende staatshervorming. Dat moet ervoor zorgen dat Vlaanderen een eigen grondwet krijgt, inclusief een vertaling in de eigen taal. Bovendien is het volgens hem van belang dat er extra bevoegdheden worden overgeheveld naar de verschillende deelstaten. Hij gaf dat aan in zijn 11 juli-toespraak, waarmee hij het land op de hoogte brengt van belangrijke zaken en de visie voor de toekomst.

Volgens de minister-president hebben de eerdere vorderingen ruime beleidsautonomie gegeven. Dat is steeds een stap voorwaarts gebleken. Hij vindt dat het daarom tijd is om een nieuwe stap te zetten, waardoor er bijvoorbeeld sprake kan zijn van een eigen grondwet. Ook de vertaling is volgens hem van belang, omdat dit ervoor moet gaan zorgen dat Vlaanderen nog meer een eigen identiteit kan krijgen.

Vlaamse minister-president wil Vlaamse vertaling Grondwet

Meer bevoegdheden voor Vlaanderen

Los van de vertaling van de Grondwet gaat het hem ook om een aantal inhoudelijke zaken. Hij wil er met de nieuwe bevoegdheden voor zorgen dat het mogelijk wordt om meer beslissingen te nemen. Dat geldt dan vooral voor het fiscale vlak, met betrekking tot de arbeidsmarkt, de gezondheidszorg en de fiscale autonomie. Op dat gebied valt er volgens hem veel te winnen, waardoor het belangrijk is om in actie te komen en de huidige situatie opnieuw aan te passen.

Invoeren in 2019

Hij stelt voor om de veranderingen in 2019 door te voeren. Ten opzichte van de resolutie uit 1999 waarop nu veel van de bevoegdheden zijn gebaseerd, betekent dit een wijziging op de 20e verjaardag daarvan. In combinatie met de vertaling van de Grondwet krijgt Vlaanderen dan een meer autonoom karakter, waardoor het mogelijk wordt om sneller beslissingen te nemen en die in te kaderen binnen een duidelijke visie voor de regio.

Vertaling van de Nederlandse grondwet

Meer symbolisch van aard lijkt de vertaling van de grondwet vanuit het Nederlands. De Grondwet werd 50 jaar geleden al naar het Nederlands vertaald, maar dat gaat volgens hem nog niet ver genoeg. In plaats daarvan wil hij een vertaalbureau inschakelen voor een Vlaamse versie.

De Vlaamse grondwet zou een behoorlijke verandering betekenen. Op dit moment heeft Vlaanderen geen grondwettelijke bevoegdheden, terwijl de verschillende federale staten dat wel hebben. Dat maakt het lastig om wijzigingen door te voeren en het beleid tot uitvoering te brengen. Met een Vlaamse vertaling van de grondwet wordt dit een stuk gemakkelijker, waardoor de regio gemakkelijker te besturen zou zijn.

Eigen grondwet met meer bevoegdheden

Voorlopig zal het nog even moeten duren voordat de eventuele wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. De minister-president richt zich voorlopig op 2019 als streefmoment. Op die manier is er nog voldoende tijd om draagvlak te creëren en bovendien de belangrijke administratieve taken af te handelen.

Of de extra bevoegdheden en de vertaling van de grondwet naar het Vlaams er gaan komen valt op dit moment nog lastig in te schatten. Hij heeft een aantal medestanders, maar er zijn er aan de andere kant ook genoeg die het hier juist niet mee eens zijn. Wat dat betreft zal de komende tijd uit gaan wijzen welke kant het op gaat. Als vertaalbureau zijn we uiteraard voorstander van een vertaling van de grondwet, zodat die helemaal in de eigen taal beschikbaar is.