Vlaamse nabestaanden eisen vertaling
Grenzen vervagen, talen niet!

Vlaamse nabestaanden eisen vertaling

Het onderzoek naar de aanslagen op het vliegveld van Brussel van 22 maart jongstleden wordt uitgevoerd in het Frans. Het Brusselse gerecht heeft de nabestaanden bovendien te kennen gegeven dat het niet mogelijk is om de zaak in het Nederlands te volgen. Daardoor hebben zij moeite om op de hoogte te blijven van wat het onderzoek uitwijst.

vlaamse nabestaanden eisen vertaling

Frans naar Nederlands vertalen

Een groot deel van de Vlamingen is in staat het Frans naar het Nederlands te vertalen. Dat is echter niet iedereen weggelegd. De vertaling van het Frans naar het Nederlands levert voor hen problemen op. Daardoor kunnen ze onmogelijk goed nagaan wat er daadwerkelijk is gebeurd en hoe het hun geliefden is vergaan.

Extra pijnlijk is dat het onderzoek in het Nederlands begon vanwege de ligging op Vlaams grondgebied. Er werd een Nederlandstalige onderzoeksrechter aangesteld. Vervolgens werd er door het federaal parket toch besloten het onderzoek uit te voeren in het Frans.

Vertaalbureau voor de nabestaanden

De nabestaanden lijken nu aangewezen op een vertaalbureau voor het Frans naar het Nederlands. Op die manier kunnen zij het onderzoek toch in hun eigen taal blijven volgen, waardoor het goed duidelijk is wat er gaande is en wat de bevindingen zijn. De nabestaanden laten het er echter niet bij zitten en dreigen via hun advocaat zelfs met een poging de taalwet te laten wijzigen. Voorlopig lijkt een vertaalbureau de beste optie om op korte termijn het onderzoek te kunnen blijven volgen.

>