Vluchteling moet snel Nederlands leren
Grenzen vervagen, talen niet!

Vluchteling moet snel Nederlands leren

Volgens RTL Nieuws bespreekt het kabinet met de gemeenten, dat vluchtelingen zonder verblijfsvergunning zo snel mogelijk Nederlands moeten gaan leren. Het kabinet wil daarvoor 200 miljoen euro extra beschikbaar stellen. Die komt bovenop de 500 miljoen euro, die hiervoor al eerder beschikbaar werd gesteld.

vluchteling moet snel nederlands lerenIntegratie

Het kabinet wil hiermee bereiken, dat nieuwkomers via deze zogenaamde voorinburgering zo snel mogelijk integreren in de Nederlandse samenleving. Ook als de asielprocedure van de ouders nog in behandeling is, zouden de kinderen van de asielzoekers al naar school moeten. De Britse regering ontvouwde enkele weken geleden al plannen om asielzoekers te verplichten om Engels te leren.

Vluchteling moet snel Nederlands leren door taalles

De gemeenten zullen per vluchteling meer geld ontvangen om taalles te geven en te begeleiden tijdens de integratie. De vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht)  hadden daar enkele weken geleden al om gevraagd. De vier steden willen de vluchtelingen een eerlijke kans bieden op zelfstandigheid en participatie in hun nieuwe woonplaats.

>