Vrouw in het blauw vertaald naar Nederlands
Grenzen vervagen, talen niet!

Vrouw in het blauw vertaald naar Nederlands

Het boek ‘Vrouw in het blauw’ van Tania Kambouri is inmiddels ook beschikbaar in het Nederlands. Een vertaalbureau heeft het boek naar onze taal vertaald. Daarmee kunnen we de Duitse situatie binnen de politie beter leren kennen.

Vrouw in het blauw vertaald naar Nederlands Boek over gebrek aan respect voor het gezag

‘Vrouw in het blauw’ heette oorspronkelijk ‘Deutschland im blaulicht’. Het boek beschrijft het gebrek aan respect waar de politie mee te maken heeft. Dat lijkt ook in Nederland het geval, waardoor het boek ook hier van grote toegevoegde waarde zou kunnen zijn.

De verschillen tussen de Nederlandse en Duitse zijn relatief klein. Voor velen echter toch net te groot om een boek in het Duits te kunnen lezen. Een vertaling was daarom wenselijk. Een vertaalbureau heeft dit opgepakt en er daarmee voor gezorgd dat we het boek nu hier in Nederland kunnen lezen.

Vertaalwerk door een ervaren vertaalbureau

De vertaling van een boek vraagt om specifieke kwaliteit. Het is van belang niet zomaar voor een letterlijke vertaling te zorgen. Als vertaalbureau is het van belang om de gedachte van het boek mee te nemen en dat door te laten klinken tussen de regels door. Dit is bij het boek ‘Vrouw in het blauw’ goed gelukt.

Het boek schetst een goed beeld van de situatie bij de politie. De situatie in Duitsland lijkt ook in de praktijk veel op die in Nederland. We werken als Aabévé Vertaalbureau regelmatig aan verschillende vertalingen van boeken. We maken daarvoor gebruik van native speakers voor de beste vertaling.

>