024-82 00 778 info@aabeve.nl

Waarom een beëdigde vertaling?

Documenten kunnen van de ene taal naar een andere taal worden vertaald als een “normale” vertaling, maar soms is dit niet voldoende. Waarom een beëdigde vertaling dan nodig kan zijn, leggen we hier uit.

In het algemeen kan worden gesteld, dat een beëdigde vertaling nodig is voor officiële documenten. Voorbeelden zijn een geboortebewijs, diploma, rijbewijs, verklaring omtrent gedrag, huwelijksakte, notariële akten, enzovoort.

De instantie, waarvoor de vertaling is bedoeld, neemt dan geen genoegen met een normale vertaling, maar wil ook een bewijs, dat de betreffende vertaler is beëdigd. Als u twijfelt of een beëdigde vertaling wel echt noodzakelijk is, vraag dit dan voor alle zekerheid even na bij de instantie waarvoor de vertaling is bedoeld. Een beëdigde vertaling is duurder dan een normale vertaling en het heeft natuurlijk geen zin om extra kosten te maken als dit niet echt nodig is.

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling wordt verzorgd door een vertaler, die door een rechtbank is beëdigd voor een specifieke talencombinatie. Dit betekent, dat de vertaler voor de rechtbank heeft bewezen over voldoende kennis te beschikken om een document en in een bepaalde talencombinatie uitstekend te kunnen vertalen.

De beëdigde vertaling, wordt voorzien van een fraudebestendige handtekening, stempel en verklaring van de beëdigde vertaler. Hierin staat dat het document correct en waarheidsgetrouw is vertaald. Het originele document, de vertaling en de verklaring met stempel van de vertaler worden daarna aan elkaar gehecht.

Apostille

In sommige landen of bij sommige instanties is een beëdigde vertaling alleen zelfs niet voldoende. Er wordt dan namelijk ook nog een extra legalisatie (waarmerk) vereist van de handtekening van de beëdigde vertaler.

Dit wordt een apostille genoemd (klik op deze link om uitgebreide informatie te vinden over een apostille). Het is een officieel document met een stempel van de rechtbank, die wordt ondertekend door een rechter of door een griffier.

Een apostille/legalisatie bevestigt de echtheid van de handtekening op het beëdigde document. Een apostille kunt u zelf bij de griffie van een rechtbank in uw regio afhalen. De kosten daarvoor bedragen € 22,00. Iedereen die de beëdigde vertaling bij zich heeft, kan een apostille afhalen.

Is het originele document nodig?

De meeste instanties nemen genoegen met een kopie, zodat u kunt volstaan met het mailen van een scan van het originele document. Een uitzondering hierop is de Chinese Ambassade, waar altijd het originele brondocument is vereist. Als het originele brondocument moet worden aangehecht, doet u er wel goed aan om ervoor te zorgen, dat u zelf een gewaarmerkte kopie beschikbaar houdt. Mocht er iets gebeuren met het originele document (zoals zoekraken in de post), dan kan dat tot grote problemen leiden.

Op  het originele document mag overigens niets gewijzigd of bijgeschreven worden. De beëdigde vertaling wordt een woordelijke vertaling van het originele document. Dus als er bijvoorbeeld op het originele document een naam verkeerd staat geschreven, moet die op de beëdigde vertaling precies hetzelfde zijn.

Een beëdigde vertaling wordt altijd per post aan u verzonden. Door de aanhechting is mailen uiteraard geen optie. We kunnen wel een scan aan u mailen, maar deze is dan voor uw eigen gebruik en heeft geen rechtsgeldigheid. Omdat de papieren versie per post wordt verzonden, dient u ook altijd rekening te houden met 1-2 dagen extra levertijd als gevolg van de postbezorging.

Meer weten?

Wilt u meer weten over een beëdigde vertaling en de kosten daarvan, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Als u direct een vrijblijvende offerte wilt aanvragen, mail ons dan een scan van het document, waarop alle tekst goed leesbaar is en vink op het aanvraagformulier aan, dat u een beëdigde vertaling wenst.