024-82 00 778 info@aabeve.nl

Waarom is een minimumtarief van toepassing?

Het zal inmiddels wel algemeen bekend zijn, dat de tarieven voor een vertaling worden berekend op basis van een woordprijs. Dat betekent echter nog niet dat u dan ook makkelijk kunt berekenen wat u moet betalen. Bij Aabévé Vertaalbureau zijn de woordprijzen voor de West-Europese talen hetzelfde. Maar de prijzen voor Aziatische, Arabische, Oost-Europese en allerlei andere, weinig voorkomende talencombinaties liggen hoger. Daarnaast gelden er volumekortingen bij grote aantallen woorden.
Heeft u een beëdigde vertaling nodig, dan liggen de woordprijzen daarvoor bij elke taal hoger dan voor een normale vertaling. Maar waarom is een minimumtarief van toepassing?

Het antwoord daarop is simpel. Elke vertaalopdracht brengt ongeveer dezelfde behandelings- en administratiekosten met zich mee. Als u dus 40 woorden wilt laten vertalen van het Nederlands naar het Engels, dan betekent dit dat we daarvoor ongeveer evenveel inspanning aan behandeling en facturering moeten leveren als voor een opdracht van 4.000 woorden. Daarom hanteren wij een minimumtarief.

Minimumprijs voor een vertaling

Voor het berekenen van een minimumprijs zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kan een prijs worden berekend op basis van een uurtarief, waarbij bijvoorbeeld voor elke opdracht minimaal 30 minuten in rekening wordt gebracht voor behandelingskosten.

Bij Aabévé Vertaalbureau hanteren wij het principe van een minimumaantal woorden. Voor een normale vertaling berekenen wij minimaal 150 woorden en voor een beëdigde vertaling minimaal 200 woorden. Als het aantal woorden, dat u wilt laten vertalen hieronder blijft, betaalt u dus het minimum aantal woorden.

Waarom ​​minimumprijs factureren?

Bij Aabévé Vertaalbureau ontvangen wij allerlei opdrachten, van de vertaling van een persbericht voor communicatiebureaus tot de juridische vertaling van een hypotheekakte. Vanzelfsprekend varieert het aantal woorden per opdracht. Daarom wordt in de vertaalbranche doorgaans een minimumprijs in rekening gebracht. Het behandelen van een opdracht van 100 woorden duurt namelijk vrijwel even lang als een opdracht van 10.000 woorden.

Is dit een dekkend tarief?

Helaas moeten we bekennen, dat het in rekening brengen van minimaal 150 woorden (of 200 bij een beëdigde vertaling) de behandelings- en administratiekosten niet dekt. We willen echter zoveel mogelijk particulieren en bedrijven de gelegenheid geven om een vertaling te laten verzorgen door een professioneel vertaalbureau en daarom hanteren we een zeer laag minimumtarief.

Iedereen, die wel eens een loodgieter of een elektromonteur nodig heeft gehad, weet dat er voorrijkosten in rekening worden gebracht om de tijd te compenseren, die de monteur onderweg is naar uw adres. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de vertaalbranche. Wij hoeven niet naar u toe te komen, maar de behandeling van uw aanvraag kost wel de nodige tijd. Dit is om en nabij de 30 minuten voor een normale vertaling en om en nabij de 45 minuten voor een beëdigde vertaling.

Altijd een vrijblijvende offerte

In alle gevallen kunt u bij ons vooraf een vrijblijvende offerte aanvragen. Het maakt daarvoor niet uit of u als particulier of als bedrijf een vertaling nodig heeft. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, analyseren wij het aantal woorden en mailen u binnen 30 minuten na aanvraag een vrijblijvende offerte en levertijd. Zodra u de opdracht heeft bevestigd, gaan wij voor u aan de slag en ontvangt u de vertaling binnen de opgegeven levertijd.

Als u als particulier een vertaalaanvraag bij ons indient, vindt u in onze offerte ook een link met een betaalverzoek. Als particulier moet u namelijk vooraf betalen en met het betaalverzoek kunt u de betaling heel makkelijk en snel regelen. Wij kunnen uw betaling ook direct zien.

Voor bedrijven met een KvK-nummer en BTW-nummer kan facturering achteraf plaatsvinden. Overigens zien wij ons door de corona-crisis genoodzaakt om regelmatig van deze regel af te wijken en ook betaling vooraf te vragen. Veel bedrijven hebben inmiddels deze maatregel genomen en daarom hopen wij ook dat u begrip heeft voor deze maatregel.