Warme ontmoeting met Syriërs
Grenzen vervagen, talen niet!

Warme ontmoeting met Syriërs

In Prinsenbeek vond onlangs een warme ontmoeting plaats tussen de lokale bevolking en een aantal Syriërs. Warm vanwege de temperaturen buiten, maar ook dankzij de prettige ontvangst en de inzet van een tolk door de gemeente. Door met elkaar in gesprek te gaan konden de beide groepen mensen elkaar beter leren kennen. Er was eten en drinken in overvloed, zowel uit Nederland als uit Syrië.

warme ontmoeting met SyriërsMet elkaar in gesprek

De Nederlanders en Syriërs konden met elkaar in gesprek, waardoor ze elkaar beter konden leren kennen. Er ontstond begrip tussen de beide groepen, iets dat regelmatig ontbreekt wanneer bijvoorbeeld Syriërs in het nieuws komen. Met name het doorbreken van de taalbarrière bleek een uitstekende zet.

Het verschil tussen het Nederlands en het Arabisch van de Syriërs is enorm, waardoor het zonder een tolk soms lastig communiceren is. Een deel van de Syriërs spreekt Engels, maar dat is helaas niet altijd het geval.

Professionele Arabische tolk

Dankzij de inzet van een professionele Arabische tolk bleek het mogelijk om samen het gesprek aan te gaan. Zowel Nederlanders als Syriërs die geen Engels spraken hadden via de tolk toch de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. Aabévé is een vertaalbureau en tolkenbureau.

We verzorgen de verschillende talencombinaties, waaronder ook die tussen het Nederlands en Arabisch. Dankzij meer dan 30 jaar ervaring kennen we de verschillen tussen de beide talen, waardoor we het ideale hulpmiddel vormen om bijvoorbeeld meerdere groepen met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek te brengen.

>