024-82 00 778 info@aabeve.nl

Welke soorten vertalingen zijn er?

Er bestaan zeer veel soorten vertalingen, die vaak zijn af te leiden naar het vakgebied waarvan ze afkomstig zijn. Welke soorten vertalingen zijn er? We leggen het onderstaand uit.

Administratieve vertalingen

De vertaling van documenten voor bedrijfsbeheer en administratie. Deze vertalingen vertonen overeenkomsten met commerciële en zakelijke vertalingen en kunnen dus ook onder die categorieën vallen. Voorbeelden zijn: managementrapporten en allerlei administratieve voorstellen.

Algemene vertaling

Dit is een vertaling van niet-gespecialiseerde tekst. Dat wil zeggen, tekst die we kunnen begrijpen, zonder specialistische kennis in een bepaald vakgebied. De tekst kan nog steeds technische termen en jargon bevatten, maar deze zullen in het algemeen worden begrepen of gemakkelijk kunnen worden onderzocht. Dit betekent dat elke professionele vertaler zo’n tekst kan vertalen.

Voorbeelden zijn: zakelijke correspondentie, website-inhoud, bedrijfs-, product- en service-informatie en niet-technische rapporten.

Commerciële vertaling

De vertaling van documenten met betrekking tot de zakenwereld. Dit is een zeer generiek, uitgebreid vertaaltype. Het omvat o.a. gespecialiseerde vormen van vertaling, bijvoorbeeld juridisch, financieel en technisch. En alle soorten meer algemene bedrijfsdocumentatie, zoals folders en brochures en verkoopcampagnes. Sommige documenten vereisen bekendheid met zakelijk jargon en een vaardigheid om in die stijl te schrijven.

Voorbeelden zijn: zakelijke correspondentie, rapporten, marketing- en promotiemateriaal, verkoopvoorstellen, enzovoort.

Economische vertalingen

De term economische vertaling wordt vaak gebruik als synoniem voor financiële vertaling. Het kan echter ook verwijzen naar economische activiteiten en betrekking hebben op de economie of het economische beleid. Voor dit soort vertalingen zijn gespecialiseerde vertalers nodig,

Financiële vertaling

In grote lijnen kan worden gesteld, dat het bij deze documenten vaak gaat om de vertaling van bank-, beurs-, financiering- en financiële rapportagedocumenten. De term wordt over het algemeen alleen gebruikt voor de meer financieel-technische documenten, waarvoor vertalers met kennis van het vakgebied nodig zijn.

Voorbeelden van een financiële vertaling zijn: jaarrekeningen en jaarverslagen, auditverslagen.

Juridische vertaling

Een juridische vertaling omvat het vertalen van documenten met betrekking tot de wet en het juridische proces. Juridische teksten vereisen vertalers met een juridische achtergrond. Zonder juridische kennis is het voor een vertaler lastig om de juridische begrippen volledig te begrijpen, te vertalen in juridische stijl en om de verschillen tussen rechtssystemen te kennen.

Voorbeelden zijn: overeenkomsten, contracten, juridische rapporten, rechterlijke uitspraken, meningen van experts, wetgeving, enzovoort.

Marketingvertalingen

De vertaling van reclame-, marketing- en promotiemateriaal. Deze vertalingen kunnen ook onder de categorieën commerciële of zakelijke vertaling vallen. Marketingdocumenten worden ontworpen om een ​​specifieke impact op het publiek te hebben en aan te spreken en te overtuigen om een product te kopen. Een directe vertaling naar een andere taal zal vrijwel nooit dezelfde impact hebben.

Daarom moeten vertalers de tekst aanpassen om in een andere taal hetzelfde effect te bewerkstelligen. Soms is een compleet nieuwe boodschap nodig. Voor marketingvertalingen zijn vertalers nodig, die in staat zijn om overtuigende en  impactvolle teksten te schrijven.

Literaire vertaling

De vertaling van literaire werken, boeken, romans, korte verhalen, toneelstukken, essays, gedichten, enzovoort. Een literaire vertaling wordt algemeen beschouwd als de moeilijkste vorm van vertaling. Dat komt omdat het veel meer inhoudt dan simpelweg alleen betekenis in een passende stijl overbrengen. De uitdaging voor de vertaler is om ook het karakter, de subtiliteit en de impact van het origineel te reproduceren, de essentie van wat dat werk uniek maakt.

Literaire vertalers moeten getalenteerde woordsmeden zijn met uitzonderlijke creatieve schrijfvaardigheden. Omdat niet alle vertalers over deze vaardigheid beschikken, moeten voor dit type vertaling alleen toegewijde literaire vertalers worden ingezet.

Medische vertaling

Onder een medische vertaling wordt verstaan het vertalen van documenten en materialen voor de gezondheidszorg, medische producten, farmaceutica en biotechnologie. Medische vertaling is een zeer brede term die een breed scala aan specialistische gebieden en materialen omvat, van patiëntinformatie tot regelgevende, marketing- en technische documenten. Zoals bij elke tekst, moeten vertalers het materiaal dat ze vertalen, volledig begrijpen. Dat betekent in dit geval een gedegen kennis van medische terminologie en vaak ook specifieke inhoudelijke expertise.

Veel landen stellen specifieke eisen aan de vertaling van medische hulpmiddelen en farmaceutische documentatie. Dit omvat zowel de klantgerichte als product-gerelateerde materialen.

Voorbeelden zijn medische rapporten, productinstructies, bijsluiters, etikettering, documentatie van klinische proeven.

Octrooi-vertaling

De vertaling van intellectuele eigendom en octrooi gerelateerde documenten. Patenten hebben een specifieke structuur, gevestigde terminologie en een vereiste voor volledige consistentie. Documenten kunnen vaak zeer technisch zijn. Daarom zijn hiervoor vertalers nodig, die kennis hebben van de specifieke vereisten voor het vertalen van octrooidocumenten. En zo nodig ook met de expertise om technische inhoud te verwerken.

Voorbeelden: octrooispecificaties, documenten uit de stand van de techniek, enzovoort.

Technische vertaling

De term technische vertaling kan op twee verschillende manieren worden gebruikt. De brede betekenis: elke vertaling waarbij de vertaler specialistische kennis nodig heeft op een bepaald gebied. Deze definitie kan bijna alle documenten omvatten die in deze sectie worden beschreven.

De enge betekenis: beperkt tot de vertaling van engineering (in al zijn vormen), zoals IT en industriële teksten. Deze engere betekenis kan bijvoorbeeld juridische, financiële en medische vertalingen uitsluiten, omdat deze worden opgenomen in de ruimere definitie.

Technische vertalingen vereisen kennis van het vakgebied of domein van de tekst. Dit is essentieel voor een juiste en nauwkeurige vertaling. Veel technische vertaalprojecten hebben ook een zet-/dtp-vereiste. Voorbeelden zijn: handleidingen, specialistische rapporten en productenbrochures.

Wetenschappelijke vertaling

De vertaling van wetenschappelijk onderzoek of documenten die erop betrekking hebben. Deze teksten bevatten vrijwel altijd specifieke terminologie en vaak onderzoekresultaten. Het is dus absoluut noodzakelijk dat de vertaler de nodige kennis van wetenschap heeft om de teksten volledig te begrijpen.

Daarom zijn wetenschappelijke vertalers doorgaans experts of professioneel gekwalificeerde vertalers, die ook kwalificaties en/of ervaring op dit gebied hebben. Soms moet de vertaler de auteur of andere experts raadplegen om het materiaal volledig te begrijpen en het op de juiste manier te vertalen. Voorbeelden zijn: onderzoekartikelen, tijdschriftartikelen, experimenten, proefresultaten, enzovoort.

Zakelijke vertalingen

Zakelijke vertalingen kunnen ook vallen onder de categorieën commerciële- en marketingvertalingen. Hierdoor vallen in principe alle documenten, die te maken hebben met de bedrijfsvoering. Voorbeelden zijn: e-mailcorrespondentie, offertes, uittreksels Kamer van Koophandel, arbeidsovereenkomsten, enzovoort.

Andere vertalingen

En dan zijn we er nog niet, want behalve de bovenstaande documenten, kunt u ook nog denken aan: beëdigde vertalingen en het vertalen van websites, multimedia, games, scripts, voice-overs, ondertiteling, audio-teksten, enzovoort. Elk denkbaar document kan de bron zijn voor een vertaling.

Aabévé Vertaalbureau

Bij Aabévé Vertaalbureau helpen wij u graag met het vertalen van vrijwel alle documenten en vrijwel elke talencombinatie. Meer dan 30 jaren ervaring, meer dan 200 talencombinaties, meer dan 600 ervaren en professionele vertalers, snelle levering, lage tarieven, optimale service, kwaliteitsgarantie, hoge klantenwaardering en ISO-certificering zijn de hoekstenen, waarop u kunt bouwen en vertrouwen. Wij helpen u graag! Bel ons via 024-8200778 of mail ons.