024-82 00 778 info@aabeve.nl

Welke vertaalmachine is de beste?

We maken allemaal wel eens gebruik van die handige vertaalmachines op internet. Bijvoorbeeld om zomaar even een woordje op te zoeken, tijdens een vakantie in het buitenland of om meer duidelijkheid te krijgen over een handleiding van een apparaat.

Maar welke vertaalmachine is nu eigenlijk de beste en is de beste ook goed genoeg om uw vertalingen daar volledig aan toe te vertrouwen? We hebben de proef op de som genomen met Google Translate, Bing Translator en het Duitse Deepl.

Van deze vertaalmachines is Google Translate ongetwijfeld de bekendste en meest gebruikte. Maar Microsoft probeert met Bing Translator een deel van de markt af te snoepen van Google. De minst bekende is Deepl, maar de Duitse ontwikkelaars daarvan claimen wel, dat ze absoluut niet onder doen voor de anderen en zelfs beter zijn.

Engelse brontekst

We hebben een Engelse brontekst gekozen om te laten vertalen door de online vertaaltools.De tekst is als volgt: Former defence secretary Sir Michael Fallon, once seen as a close ally of Ms May, said the prime minister’s Brexit deal as “the worst of all worlds” and confirmed he will not vote for it in Commons showdown in December.

Google Translate

Google Translate komt met de volgende vertaling: Voormalig defensieminister Sir Michael Fallon, ooit gezien als een nauwe bondgenoot van mevrouw May, zei de Brexit-deal van de premier als “de ergste van alle werelden” en bevestigde dat hij er niet voor zal stemmen in de confrontatie van Common in december.

Bing Translator

Bing Translator vertaalt de Engelse tekst als volgt: Voormalig minister van defensie Sir Michael Fallon, ooit gezien als een nauwe bondgenoot van MS mei, zei de premier Brexit deal als “het ergste van alle werelden ” en bevestigd dat hij niet zal stemmen voor het in Commons Showdown in december.

Deepl

En tenslotte maakt Deepl er dit van: De vroegere defensiesecretaresse de Heer Michael Fallon, zodra gezien als dichte bondgenoot van Mej. Mei, zei de overeenkomst van Brexit van de eerste minister als “slechtst van alle werelden” en bevestigde hij niet voor het in de showdown van het Lagerhuis in December zal stemmen.

Conclusie

De vertalingen van Bing Translator en Deepl zijn tenenkrommend. Bing vertaalt “MS May” als “MS mei”, terwijl dat natuurlijk “mevrouw May” moet zijn. Verder wordt “bevestigd” door Bing fout geschreven. De zin mist elke samenhang en “Common Showdown” wordt maar helemaal niet vertaald.

Nog erger is de vertaling van Deepl. Die presteert het zelfs om te spreken van de “defensiesecretaresse de Heer Michael Fallon”. “MS May” wordt vertaald als “Mej. Mei” “Showdown” wordt niet vertaald; “December” wordt met een hoofdletter geschreven en ook hier ontbreekt de samenhang in de zin volledig.

Google Translate komt er nog het beste vanaf en is dan ook de winnaar van de test. Ook Google Translate is echter niet foutloos. “Close ally” wordt, net als bij de andere vertaaltools, verkeerd vertaald (het moet “trouwe bondgenoot” zijn) en ook “Commons Showdown” wordt maar gedeeltelijk en niet juist vertaald.

Aabévé Vertaalbureau

Het geeft maar eens te meer aan, dat zelfs een korte tekst door de vertaaltools niet foutloos kan worden vertaald. En ondanks het feit, dat de vertalingen wel beter worden, benaderen ze nog bij lange na niet de kwaliteit van een menselijk vertaler. Ze zijn vooralsnog dus alleen maar bruikbaar voor de vakantie en teksten, waarvoor een 100% goede vertaling niet noodzakelijk is. 

 

Offerte aanvragen

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
=
Meest recente berichten

Klantenreviews

Trustpilot-widget