024-82 00 778 info@aabeve.nl

Latijn is een van de meest invloedrijke talen in de geschiedenis. Het was de officiële taal van het Romeinse rijk en diende tot de 18e eeuw als de lingua franca onder geleerden. Vanwege de ongekende vooruitgang in wetenschappelijke en filosofische disciplines, die plaatsvond onder Romeinse heerschappij, kunnen we Latijnse terminologie in verschillende domeinen vinden: van astronomie tot recht. Vaak wordt gesteld, dat Latijn een dode taal is, want wie spreekt er nog Latijn?

Is Latijn een dode taal?

Als er geen moedertaalsprekers meer zijn, die een bepaalde taal spreken, wordt aangegeven dat dit een dode taal is. Latijn wordt door niemand meer als moedertaalspreker gesproken en daarom is het Latijn inderdaad een dode taal. Dode talen en uitgestorven talen worden vaak samengevoegd. Maar een taal kan dood zijn en niet uitgestorven.

Uitgestorven talen hebben geen sprekers meer en worden in geen enkele context meer gebruikt. Dit houdt dus in dat Latijn een dode taal is, maar het is niet uitgestorven, want het wordt nog steeds gesproken of geschreven. Er zijn ook nog steeds vertalers beschikbaar, die een document van het Nederlands naar het Latijn of omgekeerd kunnen vertalen. Ook bij Aabévé Vertaalbureau kunnen we u daar mee van dienst zijn. De eerlijkheid gebiedt wel om direct op te merken, dat er voor aanvragen van vertalingen Nederlands Latijn of omgekeerd niet alle vingers van de hand nodig zijn om ze te tellen. Met andere woorden: het komt vrijwel nooit voor.

Invloed van Latijn

Latijn blijft hangen. Deze taal is niet alleen de wortel van de Romaanse talen, maar heeft ook zijn stempel gedrukt op de terminologie die in verschillende disciplines wordt gebruikt. Hoewel een arts of een advocaat geen Latijn hoeft te spreken, kan het hebben van een minimale basiskennis van de taal een voordeel opleveren. Vooral als ze niet alleen beoefenaars zijn, maar ook wetenschappers.

Het is ook de moeite waard om de sterke en blijvende invloed van het Latijn in de katholieke kerk te bekijken. In de 16e eeuw codificeerde het Concilie van Trente de Latijnse mis en werd het Romeins Missaal goedgekeurd, een “formaat” voor de Mis die van 1570 tot het midden van de jaren zestig werd gebruikt. Bij dit formaat sprak de priester uitsluitend in het Latijn. Deze regel werd zelden overtreden. In de huidige tijd dragen katholieke gemeenschappen hun missen op in hun moedertaal. De paus twittert nog steeds in het Latijn.

We zouden kunnen zeggen dat Latijn nog springlevend is in de academische wereld, waar de vraag naar Latijnse vertalingen nog vandaan komt.

Wilt u Latijn leren?

Als u niet geïnteresseerd bent in een van de bovengenoemde gebieden, moet u dan Latijn leren? Sommige mensen studeren Latijn om beter te begrijpen hoe taal werkt. Sommige leerlingen die Engels als vreemde taal leren, melden zelfs dat ze geen Engels onder de knie konden krijgen totdat ze het Latijn onder de knie hadden.

Afgezien van het vereenvoudigen van het toekomstige leren van talen, wordt vaak beweerd dat het studeren van Latijn positieve cognitieve effecten heeft, omdat Latijn een verbogen taal is. In verbogen talen tonen woorden hun syntactische relaties met elkaar in hun vorm. Kortom, een woord verandert afhankelijk van de context.

Het schrijven van een zin in het Latijn kan een relatief traag en veeleisend proces zijn, dat ons helpt ons logisch denkvermogen en organisatievaardigheden te oefenen. Het leren van Latijn nodigt ons uit om even stil te staan bij de taal en de inhoud van een zin. En natuurlijk kunnen dit nieuwe begrip van taal en de bouwstenen van elke uitspraak ons tot betere sprekers en betere schrijvers maken.

Vertalen bij Aabévé

Bij Aabévé Vertaalbureau kunt u terecht voor vrijwel alle talen, die redelijk gangbaar zijn. Maar ook voor talen, die minder vaak voorkomen, kunnen wij u meestal van dienst zijn. Door te klikken op onderstaande button kunt u een vrijblijvende offerte aanvragen via onze handige aanvraagmodule.

U kunt ons natuurlijk ook mailen. Zeer weinig gevraagde talen zijn niet opgenomen in de aanvraagmodule. Als de gewenste taal niet staat vermeld, kunt u ons ook een mail sturen of bellen naar 024-8200778.