024-82 00 778 info@aabeve.nl

Zwitsers Hooggerechtshof in het Engels?

Het Zwitsers Hooggerechtshof in het Engels? Waarschijnlijk wel, want het Hooggerechtshof kan binnenkort Engelstalige processtukken accepteren in hoger beroepszaken. Hoewel het Federale Hooggerechtshof in sommige gevallen historisch gezien heeft ingestemd met het gebruik van Engels, vereiste het dat de processtukken in een van de officiële talen van Zwitserland werden ingediend: Frans, Duits, Italiaans of Reto-Romaans. Door de nieuwe wetgeving worden de vertaalkosten weggenomen voor partijen, die in hun procedure Engels willen gebruiken.

Deze wijziging kwam als onderdeel van Zwitserse inspanningen voor een herziening van hoofdstuk 12 van de Private International Law Act (PILA) over internationale arbitrage. De Zwitserse regering stelde die op in 2017 voor openbare raadpleging. Een beslissing die momenteel alleen van invloed is op het hooggerechtshof. Door deze wijziging kunnen de adviseurs de risico’s van verkeerde vertaling minimaliseren en het proces van het opstellen van hoger beroepen versnellen.

Parlement

Zelfs met de vele voordelen die de wijziging zal opleveren, zal het Parlement belangrijke overwegingen hebben voordat het wetsvoorstel volledig wordt geaccepteerd. Volgens een analyse van het oorspronkelijke wetsvoorstel uit 2017 door Sebastiano Nessi, een advocaat bij het Zwitserse zakenadvocatenkantoor Schellenberg Wittmer, “zal het Zwitserse Hooggerechtshof zijn uitspraken blijven doen in een van de officiële talen van Zwitserland. Met andere woorden, de partijen (of een van hen) zullen hun zaak in het Engels bepleiten, terwijl de beslisser de redenering in een andere taal zal uitwerken.”

Problemen

Vervolgens legt hij de mogelijke implicaties van het nieuwe systeem uit door te stellen: “Het Zwitserse Hooggerechtshof kan enkele van de nuances die door de raadsman in hun pleidooien zijn ontwikkeld, uit het oog verliezen.” Gezien het feit dat de complexiteit van de Engelse taal al tot conflicten in de VS leidt, zou het Zwitserse parlement een kader kunnen ontwikkelen om eventuele complicaties op te lossen.

Ondanks enkele beperkingen van het wetsvoorstel, geeft het besluit enig inzicht in een geïnternationaliseerde benadering van gerechtelijke procedures. De rechtbank kan in de komende maanden verdere wijzigingen in het wetsvoorstel overwegen, maar zonder een referendum dat in oktober 2020 wordt geplaatst, zal het worden aangenomen en volledig van kracht worden in 2021.

Talen in Zwitserland

Van de vier officiële talen, die in Zwitserland worden gesproken, is het Duits de grootste vertegenwoordiger met ruim 63%. Maar de Zwitsers hebben ook Swiss Standard German ontwikkeld en daarnaast worden er ook nog allerlei dialecten gesproken.

Vertalen

Wilt u documenten laten vertalen naar het Swiss Standard German, dan kunnen wij u ook daarmee van dienst zijn. Het staat niet als standaard taal op onze lijst van talen, maar dat neemt niet weg, dat wij u er wel mee van dienst kunnen zijn.

Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen, maak dan gebruik van de aanvraagmodule aan de rechterzijde van deze pagina. U mag ons uiteraard ook mailen. Staat de taal van uw keuze niet in de aanvraagmodule? Stuur ons dan ook een mail. Vermeld daarin uw talencombinatie, het aantal woorden en het vakgebied, of voeg het document toe als bijlage. Binnen 30 minuten na ontvangst van uw aanvraag, vindt u onze reactie in uw mailbox.